pondelok 27. augusta 2012

Prečo sú stropy ECB na výnosy dlhopisov zlým nápadom


Ako som nedávno písal, tak pri neochote vlád nechať zbankrotovať, čo nefunguje, je z môjho pohľadu najpravdepodobnejším scenárom ďalšieho vývoja krízy frakčného bankovníctva (t.j. hypotekárnej krízy, finančnej krízy, dlhovej krízy...), je japonský scenár minimálneho ekonomickéhorasu s inflačnou dohrou po niekoľkých rokoch/dekádach. Nefunkčné investície majú pri živote udržiavať centrálne banky a to či už priamym financovaním štátov a bánk, ktoré by bez týchto pôžičiek nemali šancu vyplatiť splatný dlh.

V minulotýždňovom vydaní nemeckého týždenníka Der Spiegel sa objavila správa, ktorá tento scenár približuje. A to, že ECB chystá stanoviť strop na výnosy z dlhopisov krajín eurozóny(prípadne na prirážky k nemeckým dlhopisom), na ktorým ich bude stláčaťnadol nákupmi na dlhopisových trhoch za vytlačené peniaze. Pokiaľ by ich stanovila povedzme na 6 % p.a., tak  v prípade, že by vzrástli nad 6 %, tak by ECB spustila nákupy až kým by pod túto úroveň neklesli. Podobne ako to robí napríklad švajčiarska centrálna banka SNB pri bránení hranice eura voči na 1,20, kedy tlačí franky a skupuje za ne eurové aktíva keď kurz klesne pod túto úroveň.

Pokiaľ by k tomu došlo, tak súdiac podľa predošlej Draghiho rétoriky pôjde o ďalšie opatrenie ECB na opravu nefunkčných trhov. Problém je, že trhy sú perfektne funkčné, lebo Grécko, Írsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Cyprus a aj viacero ďalších krajín je insolventných (a podobne aj mnoho bánk), a bez vyššej inflácie nemajú šancu svoje dlhy splatiť, a za nefunkčné ich označujú tí, podľa ktorých predstáv sa nevyvíjajú. Konkrétne eurokrati v Bruseli a ECB a politici, ktorí chcú na naďalej míňa o desiatky percent viac ako vyberú na daniach.

Hoci z laického pohľadu môže vyzerať tak, že ECB nenechá padnúť Španielsko a Taliansko, za dobré, opak je pravdou. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim demonštrovať, že prečo. V prvom rade je potrebné povedať, že na ekonomiku sa nemôžeme pozerať cez peniaze, ale cez zdroje, ktoré sú obmedzené. Práve zdroje sú kapitálom, peniaze sú len kúskom papiera, za ktoré sa zdroje, teda kapitál, zaobstarávajú. Je ich možné vytvoriť nekonečno, zdroje ale s ich rozmnožovaním nepribudnú ako si niektorí utopisti myslia, nebude viac ropy, pšenice, či domov, len sa zmení ich cena v peniazoch.

A teraz sa pozrime čo deje napríklad v Španielsku. Bežný účet platobnej bilancie Španielska sa od vzniku eurozóny pohyboval v záporných číslach, v rokoch 2004-2009 dokonca hlboko v záporných číslach. Keď sa na to pozrieme z pohľadu zdrojov, tak to znamená to, že na časť zdrojov, ktoré sa v španielskej ekonomiky používali (či už zo strany vlády, podniková sféry, alebo domácností), si nezarobilo predajom produktov do zahraničia, teda exportmi, ale si ich požičalo.

Saldo bežného účtu platobnej bilancie Španielska

Namiesto toho teda, aby krajina tieto zdroje investovala do odvetví, ktoré by vyprodukovali exporty, ktorými by sa neskôr tento import zdrojov splatil, tak ich Španieli naďalej importovali a prežierali. Predovšetkým na realitnom trhu. To sa premietlo jednak na vyšších platoch (tie odzrkadľovali väčšie množstvo zdrojov v ekonomike, ktoré ale pochádzali zo zahraničia), podľa OECD malo Španielsko štvrtý najrýchlejší rast nominálnej mzdy od vzniku eurozóny, pred ním sa umiestnili hriešnici ako Íri a Gréci.

Nominálny rast miezd pôvodných krajín eurozóny a Grécka od roku 1999

A to sa Španielom teraz, keď potrebujú byť konkurencieschopní, vracia. Kvôli nafúknutým platom nedokážu poriadne konkurovať ani na domácom trhu, nieto ešte na zahraničných trhoch, aby si dokázali zarobiť na vrátenie požičaných zdrojov. Pokiaľ by Španielsko nebolo v menovej únii, tak by tento problém za neho vyriešil menový kanál. Prevaha importov zdrojov nad exportmi by viedla k znehodnoteniu meny, keďže by Španieli museli nakupovať viac devíz na financovanie importov ako zahraničie španielskej meny, čo by zvýšilo skrz drahšie importy a znehodnotenie domácich miezd voči zahraničným konkurencieschopnosť ekonomiky, ktorej by sa následne ľahšie produkovali zdroje, ktoré potrebuje vrátiť do zahraničia.

Členstvo Španielska v eurozóne ale tento proces neumožňuje, a tak mu ostáva druhá možnosť ako nadobudnúť konkurencieschopnosť a vrátiť tak zahraničiu požičané zdroje – interná devalvácia, teda znožovanie miezd a cien v domácej ekonomike. Tu nastáva problém, na rozdiel od znehodnotenia meny, čo je inflačný proces, ktorý prerozdeľuje zdroje v prospech dlžníkov a týmpádom im zmazáva dlhy, tak deflácia naopak prerozdeľuje zdroje v prospech veriteľov, a týmpádom dlhy navyšuje. Znamená to toľko, že Španieli budú musieť pri poklese cien vyrobiť ešte viac zdrojov, aby dokázali splatiť pôžičky.

A to všetko pri kolapse nerentabilných investícií, ktorý je dôsledkom skončenia stimulov, ktoré ich vytvorili a držali pri živote. Tými stimulmi boli napríklad exportmi nepokryté importy zdrojov zo zahraničia, alebo aj prerozdeľovanie zdrojov zo strany vlády, ktoré nevybrala na daniach. Celú situáciu komplikujú regulácie miezd a trhu práce, ktoré neumožňujú mzdy vo viacerých odvetviach klesnúť na úrovne, pri ktorých by dokázala byť ich produkcia konkurencieschopná, a tak narastá nezamestnanosť. Narastá teda počet ľudí, ktorí nič neprodukujú, teda nemajú sa čím zúčastňovať výmeny, a keď chýba jedna strana obchodu, tak tá druhá nemá pre koho produkovať, čo drží špirálu rastu objemu nerentabilných investícií roztočenú. Nerentabilné investície narastajú aj vďake tomu, že keď ekonomika vyprodukuje menej zdrojov, tak ich štát menej vyberie na daniach a môže týmpádom menej stimulovať a sme pri ukončovaní stimulov, o ktorých som písal vyššie. 

Táto špirála spôsobuje to, že krajina nie je schopná vyprodukovať a vrátiť zahraničiu zdroje, ktoré si od neho požičala. Za normálnych okolností by teda boli španielske banky, španielska vláda a aj viaceré podniky, ktoré tieto zdroje importovali, nútené vyhlásiť, že tieto zdroje vrátiť nedokážu. Ľudovo sa tomu hovorí bankrot.  Bez toho, aby museli zdroje vracať zahraničiu, resp. aj domácim veriteľom, by sa mnoho projektov stalo rentabilnejšími, pretože by si museli zarobiť len na seba, čo by ekonomike poskytlo dodatočný impulz, a začalo by sa opäť zamestnávať. (pokiaľ by nepomohlo ani to, tak Španielsku ostáva len odchod z eurozóny a vyriešenie problémom menovým kanálom)

Tomuto procesu návratu do rovnováhy ale zabraňuje ECB, neschopnosť španielskych bánk zaobstarať si zdroje v zahraničí už masívne rieši pôžičkami bankám skrz tlačiarne ECB (LTRO) a Bank of Spain (ELA), ktoré sa odzrkadľujú na neustále rastúcich záväzkoch španielskej centrálnej banky Bank of Spain voči eurosystému (viď. obrázok) a neschopnosť španielskej vlády zaobstarať si zdroje na svoje fungovanie by vyriešila práve stropom na výnosy španielskych dlhopisov (vyriešiť by to mohla aj banková licencia pre euroval).

Vývoj záväzkov španielskej centrálnej banky voči eurosystému (Target2) v mld. eur

ECB teda naďalej financuje importy zdrojov Španielska (a stanovením stropu na dlhopisy by ich financovala ešte viac), bráni tak korekcii, a čaká že nejakým zázrakom nekonkurencieschopné Španielsko vyprodukuje tak zdroje ktoré nielenže jeho ekonomiku postavia na nohy ale bude ich aj vracať zahraničným veriteľom. Pokiaľ k tomuto zázraku nedôjde, tak bude musieť ECB financovať Španielsko dlhé roky, podobne ako v súčasnosti ECB v súčinnosti s eurovalom financuje Grécko, kde sa taktiež vytúžený ekonomický zázrak nekoná.

Nehovorím, že interná devalvácia je nemožná, špirála poklesu sa raz musí zastaviť, ide ale o to, že či úroveň dlhu, ktorý bude financovať ECB, pri ktorom špirála sa zastaví bude splatiteľná. V pobaltských krajinách sa to podarilo aj pri fixnom kurze voči euru, je ale potrebné povedať, že tieto krajiny sfukovať ekonomiku nižším súkromným a verejným dlhom ako Španielsko, a ich ochota flexibilizovať trh práce bola ďaleko vyššia.

Opticky síce môže vyzerať, že pomoc pre Španielov nás okrem rizika, že NBS môže realizovať straty z pôžičiek ECB pre španielske banky a z nakúpených španielskych dlhopisov, a vláda ju bude rekapitalizovať, nič nestojí, okrem toho realizujeme však aj neviditeľné náklady prostredníctvom vývoja cien. Zdroje sú totiž vzácne, a tým že si ich môžu ekonomické subjekty v Španielsku z čerstvo vytlačených peňazí ECB nakupovať, tak po nich vytvárajú dodatočný dopyt, čo buď posúva ich ceny nahor, alebo bráni poklesu ich cien v závislosti od vývoja dopytu ostatných subjektov. Nám teda ostáva menej zdrojov na minutie na iné produkty a služby, ako keby ECB nefinancovala Španielsko. A čím dlhšie bude ECB financovať nielen Španielov ale aj ďalších, tak o tým viac zdrojov týmto neviditeľným kanálom prídeme. 
15 komentárov:

 1. Lenže my týmto neviditeľným kanálom neustále prichádzame o zdroje, keďže inflácia je nastavená na cca 2% a u nás je dokonca 4%.
  Koľko štátov a bánk dokáže ešte ECB financovať pred tým ako si ľudia povedia dosť a nastane run na banky a hyperinflácia? Dokedy na to budú ochotný ostatný prispievať?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. A čo tak zvýšiť konkurencieschopnosť týchto južanských krajín dereguláciou ich podnikateľského prostredia a masívnymi škrtmi vo výdavkoch a v daniach. Áno je to politicky ťažko priechodné, ale ak si chcú tieto krajiny ponechať euro a pritom neparazitovať na ostatných krajinách prostredníctvom inflačnej dane, tak je to asi jediné riešenie.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Určite by to pomohlo znížiť pracovné náklady a podporilo by to konkurencieschopnosť.

  Väčší problém ako v politickej priechodnosti ale vidím v tom, že masívne škrty zlikvidujú štátom pri živote udržiavané nerentabilné investície, čo ešte viac zatlačí na ekonomický pokles a týmpádom sa nepodarí naplniť plánované a dlh (pretože sa porovnávajú k nižšiemu než očakávanému HDP), čo ešte viac prehĺbi nedôveru voči štátnemu dlhu a zhorší prístup krajiny k dlhu, ktorý potrebuje ani ne tak na deficity, ale na refinancovanie splatného dlhu.

  to je situácia, ktorá sa v súčasnosti deje čiastočne v Grécku, písal som o tom niekedy na jar... (http://xtbsk.blogspot.cz/2012/04/mytus-o-greckom-nesetreni.html)

  ako som písal v článku, ono pozitívne kroky ako tento raz prinesú rast, medzitým sa však budú dominovite likvidovať nerentabilné investície, ide o to, pri akej úrovni dlhu k HDP sa ten rast dostaví, či ešte bude aspoň teoreticky splatiteľný, a preto ja osobne považujem bankroty za lepšie riešenie ako snahu postupne tieto investície likvidiovať znižovaním výdavkov, ktorá vyústi skrz výraznú recesiu do straty prístupu k dlhopisovým trhom, a financovanie krajiny bude musieť prebrať ECB alebo Brusel, ktorí to majú úplne pomýlené...

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Dobrý den, žiadne dalšie starosti o úver pretože požadujete sú 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...
  Som financník. Som veritel certifikované, registrovaná a legitímne veritela. Chcel by som vás upozornit, že môžem vám pôžicku, a síce: 20.000 € do € 50.000.000 splatné viac ako dva roky, alebo 20 rokov (talk) vo výške 2% rocne v záujme. Musíte urobit pôžicku, Upozornujeme na oblasti, v ktorých môže pomôct vám:
  * kontexte
  * pôžicky
  * pôžicky na investície
  * auto úver
  * dlh konsolidácie
  * osobné pôžicky, že neviete ako dalej zakazuje banky a nie mat prospech banky alebo lepšie mat projekt a potrebujú financovanie, zlá úverová história alebo potrebujú peniaze platit úcty financné prostriedky investovat do spolocnosti. Takže, ak potrebujete pôžicku, neváhajte kontaktujte ma pre viac informácií o mojom stave. Prosím napíšte - mi priamo cez môj email: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Dobrý den, žiadne dalšie starosti o úver pretože požadujete sú 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...
  Som financník. Som veritel certifikované, registrovaná a legitímne veritela. Chcel by som vás upozornit, že môžem vám pôžicku, a síce: 20.000 € do € 50.000.000 splatné viac ako dva roky, alebo 20 rokov (talk) vo výške 2% rocne v záujme. Musíte urobit pôžicku, Upozornujeme na oblasti, v ktorých môže pomôct vám:
  * kontexte
  * pôžicky
  * pôžicky na investície
  * auto úver
  * dlh konsolidácie
  * osobné pôžicky, že neviete ako dalej zakazuje banky a nie mat prospech banky alebo lepšie mat projekt a potrebujú financovanie, zlá úverová história alebo potrebujú peniaze platit úcty financné prostriedky investovat do spolocnosti. Takže, ak potrebujete pôžicku, neváhajte kontaktujte ma pre viac informácií o mojom stave. Prosím napíšte - mi priamo cez môj email: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Dobrý den, žiadne dalšie starosti o úver pretože požadujete sú 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...
  Som financník. Som veritel certifikované, registrovaná a legitímne veritela. Chcel by som vás upozornit, že môžem vám pôžicku, a síce: 20.000 € do € 50.000.000 splatné viac ako dva roky, alebo 20 rokov (talk) vo výške 2% rocne v záujme. Musíte urobit pôžicku, Upozornujeme na oblasti, v ktorých môže pomôct vám:
  * kontexte
  * pôžicky
  * pôžicky na investície
  * auto úver
  * dlh konsolidácie
  * osobné pôžicky, že neviete ako dalej zakazuje banky a nie mat prospech banky alebo lepšie mat projekt a potrebujú financovanie, zlá úverová história alebo potrebujú peniaze platit úcty financné prostriedky investovat do spolocnosti. Takže, ak potrebujete pôžicku, neváhajte kontaktujte ma pre viac informácií o mojom stave. Prosím napíšte - mi priamo cez môj email: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Dobrý den, žiadne dalšie starosti o úver pretože požadujete sú 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...
  Som financník. Som veritel certifikované, registrovaná a legitímne veritela. Chcel by som vás upozornit, že môžem vám pôžicku, a síce: 20.000 € do € 50.000.000 splatné viac ako dva roky, alebo 20 rokov (talk) vo výške 2% rocne v záujme. Musíte urobit pôžicku, Upozornujeme na oblasti, v ktorých môže pomôct vám:
  * kontexte
  * pôžicky
  * pôžicky na investície
  * auto úver
  * dlh konsolidácie
  * osobné pôžicky, že neviete ako dalej zakazuje banky a nie mat prospech banky alebo lepšie mat projekt a potrebujú financovanie, zlá úverová história alebo potrebujú peniaze platit úcty financné prostriedky investovat do spolocnosti. Takže, ak potrebujete pôžicku, neváhajte kontaktujte ma pre viac informácií o mojom stave. Prosím napíšte - mi priamo cez môj email: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 8. dobrý den.
  Žiadne dalšie starosti pre vašu žiadost o úver, pretože ste za menej ako 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...

  Sme skupina investorov s významným kapitálovým
  Podpora pre všetky Švajciarsko. Tak sme ochotní vám úver vrátane
  medzi 500 a € 4,500,000 pretože náš sociálny kapitál je € 17.000000;
  poskytovanie pôžiciek osobám pre ich projektové aktivity.
  Ale naše úrokovou sadzbou 2 percentá, preto, že koalícia
  Nechceme porušit zákon o úžere. Naša doba splácania je od 2 do
  najviac 25 rokov. Dakujeme vám za spoluprácu s nami. Sme
  k dispozícii.
  Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom tohto e-mailu: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť

 9. Žiadne dalšie starosti pre vašu žiadost o úver, pretože ste za menej ako 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...

  Potrebujete úver platit svoje úcty, alebo zacat nové podnikanie? Môžete nás kontaktovat dnes pre viac informácií gmail: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Dobrý den, žiadne dalšie starosti o úver pretože požadujete sú 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...
  Som financník. Som veritel certifikované, registrovaná a legitímne veritela. Chcel by som vás upozornit, že môžem vám pôžicku, a síce: 20.000 € do € 50.000.000 splatné viac ako dva roky, alebo 20 rokov (talk) vo výške 2% rocne v záujme. Musíte urobit pôžicku, Upozornujeme na oblasti, v ktorých môže pomôct vám:
  * kontexte
  * pôžicky
  * pôžicky na investície
  * auto úver
  * dlh konsolidácie
  * osobné pôžicky, že neviete ako dalej zakazuje banky a nie mat prospech banky alebo lepšie mat projekt a potrebujú financovanie, zlá úverová história alebo potrebujú peniaze platit úcty financné prostriedky investovat do spolocnosti. Takže, ak potrebujete pôžicku, neváhajte kontaktujte ma pre viac informácií o mojom stave. Prosím napíšte - mi priamo cez môj email: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 11. dobrý den.
  Žiadne dalšie starosti pre vašu žiadost o úver, pretože ste za menej ako 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...

  Sme skupina investorov s významným kapitálovým
  Podpora pre všetky Švajciarsko. Tak sme ochotní vám úver vrátane
  medzi 500 a € 4,500,000 pretože náš sociálny kapitál je € 17.000000;
  poskytovanie pôžiciek osobám pre ich projektové aktivity.
  Ale naše úrokovou sadzbou 2 percentá, preto, že koalícia
  Nechceme porušit zákon o úžere. Naša doba splácania je od 2 do
  najviac 25 rokov. Dakujeme vám za spoluprácu s nami. Sme
  k dispozícii.
  Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom tohto e-mailu: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Žiadne dalšie starosti pre vašu žiadost o úver, pretože ste za menej ako 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...

  Potrebujete úver platit svoje úcty, alebo zacat nové podnikanie? Môžete nás kontaktovat dnes pre viac informácií gmail: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Žiadne dalšie starosti pre vašu žiadost o úver, pretože ste za menej ako 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...

  Úver Ponuka medzi najmä a spolocnost je dobre známy pre jeho kvalitu úverových služieb a vybudovala dobrú povest v ponuky penazí ludom, dal som pôžicky ludom, ktorí majú zlou úverovou alebo potrebujú peniaze na platenie úctov, investovat do podnikov. Považujem sa za štastie, že majú možnost sa v tomto odbore.
  Ak máte nejaké otázky? neváhajte ma kontaktovat na môj gmail: moscat.luciana@gmail.com s velkým nadšením, nemôžem sa dockat na skúsenosti dat to najlepšie zo mna v výpožickovú služby za nízky úrok 2%, s minimálnymi formalitami

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Dobrý den, žiadne dalšie starosti o úver pretože požadujete sú 48 hodín pre príjemcov vášho úveru...
  Som financník. Som veritel certifikované, registrovaná a legitímne veritela. Chcel by som vás upozornit, že môžem vám pôžicku, a síce: 20.000 € do € 50.000.000 splatné viac ako dva roky, alebo 20 rokov (talk) vo výške 2% rocne v záujme. Musíte urobit pôžicku, Upozornujeme na oblasti, v ktorých môže pomôct vám:
  * kontexte
  * pôžicky
  * pôžicky na investície
  * auto úver
  * dlh konsolidácie
  * osobné pôžicky, že neviete ako dalej zakazuje banky a nie mat prospech banky alebo lepšie mat projekt a potrebujú financovanie, zlá úverová história alebo potrebujú peniaze platit úcty financné prostriedky investovat do spolocnosti. Takže, ak potrebujete pôžicku, neváhajte kontaktujte ma pre viac informácií o mojom stave. Prosím napíšte - mi priamo cez môj email: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

  Kolektivní rozum - Obchodníci, kteří využívají eToro's CopyTrader™, mají o 60 % větší pravděpodobnost výhry

  227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

  OdpovedaťOdstrániť