utorok 15. marca 2011

Klesajúce marže obmedzujú priestor pre ďalší rast akcií

Prepad korporátnych marží v dôsledku rastúcich cien komodít môže vzdialiť výsledky hospodárenia od optimistických očakávaní, ktoré naznačujú vysoké ceny akcií
Akciové trhy, ktoré vo veľkej miere vďaka FEDu a spol. v poslednom polroku rastú takmer lineárnym tempom, čaká v blízkej budúcnosti nemalý problém. Rastúce ceny akcií totiž odzrkadľujú očakávania ďalšieho výrazného rastu tržieb a predovšetkým ziskov v blízkej budúcnosti. A práve tu prichádza do rovnice ďalšia deformácia, ktorú na finančných trhoch centrálne banky vyvolávajú, a tou je rast cien komodít, ktorý výrobným spoločnostiam výrazne predražuje vstupné náklady.
Aký efekt má takýto vývoj na podnikové marže ukazujú regionálne americké indexy výrobnej dôvery, ktoré sa spoločnosti vo výrobnom sektore dotazujú okrem cien vstupov aj na ceny výstupov. Ich vývoj v posledných mesiacoch je viac než zaujímavý. Vstupné ceny rastú podstatne rýchlejšie ako výstupné ceny, čo naznačuje, že výrobné podniky nedokážu ďalej posúvať rastúce ceny komodít. Rozdiel medzi subindexom vstupných a výstupných cien dosiahol pri philadelphskom indexe dokonca na druhú najvyššiu úroveň v histórii, 46,2b. O niečo vyšší bol len počas druhého ropného šoku v roku 1979.

Pri súčasnej slabej spotrebe, ktorá je dôsledkom predovšetkým splácania starých úverov západných domácností, majú výrobné spoločnosti len dve možnosti, ako so situáciou naložiť. Znížiť marže, čo im teda prinesie nižší zisk, alebo preniesť vyššie ceny vstupov do konečných výrobkov, v tomto prípade by ale predali menej tovarov a nižšie zisky by sa dostavili cez nižšie tržby. Tak či onak, zisky výrobných spoločností v nasledujúcich kvartáloch nemusia naplniť vysoké očakávania, ktoré na nich súčasné vysoké ceny akcií kladú.
Veľa napovie už nasledujúca výsledková sezóna, ktorá sa začne v apríli. V doterajšom priebehu prvého kvartálu sú napríklad priemerné ceny ropy (brent) o 18 %, ceny medi o 14 % a ceny bavlny dokonca o 35 % vyššie ako v posledných troch mesiacoch minulého roka. Varovné signály pritom vyslali niektoré spoločnosti už počas poslednej výsledkovej sezóny. Americký výrobca spotrebných produktov Procter & Gamble zaznamenal vo štvrtom kvartáli pokles prevádzkovej maže o 210 percentuálnych bodov, celoročný výpadok ziskov v dôsledku vyšších cien komodít spoločnosť v januári odhadla na 1 mld. dolárov. Spomedzi ďalších príkladov uvediem výrobcu automobilov Ford, ktorého prevádzková marža klesla o 216 percentuálnych bodov, či oceliarsky koncern ArcelorMittal, ktorého prevádzková marža dokonca klesla do negatívneho teritória.
Vývoj kvartálnej prevádzkovej marže spoločnosti ArcelorMittal od roku 2006 (v %)

Pokiaľ sa scenár výrazného poklesu marží vo výrobnom sektore naplní, jeho efekt neminie ani nevýrobnú sféru, ktorá rast cien vstupov pocíti priamym kanálom len minimálne (s výnimkou maloobchodníkov a transportných spoločností). Pri nižších maržiach ale budú výrobné spoločnosti nútené hľadať úsporné opatrenia, aby ich tak aspoň čiastočne vytiahli nahor, šetrilo by sa pravdepodobne na službách, nevýrobné spoločnosti by tak čelili nižším tržbám. Prípadné úsporné opatrenia by mohli byť aj personálneho charakteru, čo by prostredníctvom slabšieho spotrebiteľského dopytu pri zhoršení vývoja na trhu práce taktiež zasiahli korporátne tržby.
V prípade, že vyššie ceny komodít pretrvajú, prípadne budú rásť naďalej, tak voči nim môžu centrálne banky zakročiť zvýšením úrokových sadzieb, tak ako to v súčasnosti plánuje Európska centrálna banka. To by ale taktiež nebola pre akcie pozitívna správa, keďže by bolo jednak vo finančnom systéme menej voľných prostriedkov na nákup akcií a zároveň by nižšou tvorbou nových úverov a vyššími splátkami starých úverov s variabilnými úrokmi utrpel aj spotrebiteľský dopyt a týmpádom aj korporátne výsledky hospodárenia.
Rastúce ceny komodít pri slabom spotrebiteľskom dopyte tak začínajú výraznejšie obmedzovať priestor pre akcie k ďalšiemu rastu a vôbec nie je vylúčené, že akcie sa už v nasledujúcej výsledkovej sezóne dostanú pod tlak. Za pravdepodobnejší však považujem scenár, že k výraznejšiemu poklesu dôjde až vo výsledkovej sezóne za druhý kvartál tohto roka, ktorá odštartuje v júli, kedy už FED (aspoň podľa toho čo tvrdí v súčasnosti) nebude nalievať do finančného systému nové doláre, ktoré si nachádzajú svoju cestu aj na akciové trhy, keďže druhá vlna kvantitatívneho uvoľňovania by sa mala skončiť v júni.
Zverejnené 14.3.2011 na http://www.finweb.sk/ (http://finweb.hnonline.sk/c3-51122810-kP0000_d-rast-akcii-sa-chyli-ku-koncu-span-class-koment-komentar-dna-span)

1 komentár:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Výměna kdekoli Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, mobilu a tabletu

    Otevřené obchody na eToro: 227,651,647

    OdpovedaťOdstrániť