streda 9. februára 2011

Eurozóna spravila významný krok k svojmu prežitiu

Väčšinou vo svojich komentároch (ne)riešenie problémov eurozóny zo strany jej politických špičiek kritizujem, ale tento krát ma pozitívne prekvapili a budem chváliť. Návrh vytvorenia účelovej spoločnosti (special purpose vehicle), ktorá bude pre potreby premosťovacieho financovania dlhu problémových krajín vydávať dlhopisy kryté garanciami zo strany krajín eurozóny, je podľa môjho názoru významný krok správnym smerom, pokiaľ chce eurozóna prežiť.

O čo vlastne ide? V prípade, že by napríklad Portugalsko nebolo schopné splácať svoj dlh, tak by táto účelová spoločnosť vydala dlhopisy, ktoré by Portugalsku pomohli zabezpečiť financovanie v období robenia vynútených reforiem a fiškálnej konsolidácie. Tieto dlhopisy by boli podstatne nižšie úročené ako napr. portugalské dlhopisy, keďže vďaka garancii všetkých krajín eurozóny by tieto dlhopisy mali vysoký rating.

V snahe zaistiť si najvyšší AAA rating dokonca návrh počíta s garantovaním vyplatenia až 120 % záväzkov zo strany jednotlivých krajín. Táto charakteristika má zabezpečiť, že keď niektoré krajiny nebudú schopné alebo ochotné sa podieľať na splácaní záväzkov v prípade, že by ich napokon Portugalsko nebolo schopné splácať, tak to za nich zatiahnu ďalšie. Portugalsku by nižšie náklady na financovanie dlhu umožnili ľahšie dýchať a týmpádom aj vykonať potrebné reformy, ktoré by krajine umožnili splatiť dlhopisy vydané účelovou spoločnosťou a dlhodobo sa financovať z kapitálových trhov.

Prečo si myslím, že to je správna cesta pre eurozónu? Pretože podľa môjho názoru jedinou možnosťou, ako môže eurozóna z dlhodobého hľadiska prežiť, je jej hlbšia integrácia, ktorá v konečnom dôsledku vyústi do federácie. Vytvorenie takejto účelovej spoločnosti by aspoň čiastočne riešilo jeden z najboľavejších problémov eurozóny, ktorým je neexistencia spoločného štátneho dlhopisu. Praktické dôsledky fungovania zlepenca krajín so spoločnou menou avšak s mimoriadne odlišnou kvalitou štátnych dlhopisov a verejných financií vidíme v súčasnosti.

Tým, že sa dlhopisy problémových krajín eurozóny dostali pod predajný tlak, dostalo sa pod predajný tlak aj euro. Euro je teda v zlých časoch tak silné, ako je najslabší dlhopis v eurozóne. Navyše jeho ďalšia existencia je z môjho pohľadu podmienená pomocou ďalších členov pre problémové krajiny, keďže investori by v prípade vystúpenia jednej krajiny z eurozóny húfne prestali veriť mene, o ktorej nikto nemôže vedieť, ktorých krajín by vlastne na ďalší deň bola menou.

Existencia účelovej spoločnosti by umožnila znížiť rozdiely medzi úrokmi na štátne dlhy jednotlivých krajín, čo by eurozóne pomohlo viac vystupovať ako jednotná ekonomika. Na jednotný úrok na dlh, ktorý je pre všetky krajiny s vlastnou menou charakteristický, však plánované garancie v objeme 440 mld. eur ani zďaleka nebudú stačiť. Treba si však uvedomiť, že by to bol len prvý krok.

Okrem vyriešenia problematiky rozličného úročenia čaká eurozónu v záujme prežitia ešte množstvo ďalších domácich úloh. Tou najdôležitejšou je zabezpečenie jednoznačných fiškálnych pravidiel, ktoré budú musieť jej členovia dodržiavať. Garancie by totiž zaručili pre mnohé krajiny eurozóny nižší úrok, ako by platili bez členstva v eurozóne, čo by im umožnilo zadlžovať sa podstatne viac, ako by boli schopné mimo eurozóny, a v konečnom dôsledku by za nich museli platiť účty iní. Na to by sa však nemusela nájsť politické vôľa a rozpad eurozóny by opäť visel na vlásku.

Záverom chcem povedať, že nie som žiadnym veľkým zástancom eurozóny. Tá má svoje výhody a nevýhody a veľmi nejasnú budúcnosť. Osobne jej nedávam veľa šancí na prežitie, keďže vždy v krízovej situácii bude jej prežitie závisieť na ochote politikov povýšiť európske záujmy nad záujmy domáce, ktorá však raz pod tlakom domácich voličov nemusí prísť. Týmto komentárom som chcel povedať len toľko, že keď chce eurozóna prežiť, tak si myslím, že sa väčšej integrácii nevyhne, a v tomto smere by bolo vytvorenie takejto účelovej spoločnosti pre ňu správny krok. Podstatne lepší ako je súčasné hasenie situácie Európskou centrálnou bankou, ktorá za doteraz neexistujúce peniaze nakupuje dlhopisy problémových krajín eurozóny. Nie je to však žiaden všeliek a eurozónu ešte čaká kopec práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára