utorok 8. februára 2011

Svet vyrába na sklad a ekonomika rastie

Ale dokedy to bude udržateľné?

Výrobné a obchodné spoločnosti začínajú veriť v budúci ekonomický vývoj a dopĺňajú tak svoje zásoby na skladoch, americká ekonomika vďaka tomu vzrástla najviac za posledných 6 rokov, výrobcom naďalej prichádzajú nové objednávky a výrobná dôvera v popredných ekonomikách sa pohybuje na niekoľkoročných maximách. Príbeh je to pekný, otázkou však ostáva, že kto bude finálnu produkciu nakupovať?

V časoch nízkej dôvery v ďalší ekonomický vývoj, ktorý sa začal v období po páde Lehman Brothers výrobné a obchodné spoločnosti výrazne znížili objednávky vstupných surovín a hotových výrobkov a začali tak vyprázdňovať svoje sklady v očakávaní nízkeho dopytu, ktorý sa aj dostavil. V posledných mesiacoch roka 2009 sa však už sklady vyprázdnili a dôvera v ďalší ekonomický vývoj výrazne vzrástla a zásoby na skladoch tak začali opäť narastať.

Aký výrazný bol tento nárast, ukázal americký HDP za štvrtý kvartál, ktorý rástol anualizovane o 5,7 % (teda medzikvartálne o 5,7 %/4, čo je cca. 1,4 %). Až za 60 % tohto rastu bola pritom zodpovedný rast zásob na skladoch. Podobný scenár sa pravdepodobne odohral vo Veľkej Británii, kde HDP kvartálne rástlo o 0,1 %, ale keďže Británia neposkytuje prvý odhad HDP vo výdavkovej metóde, tak je to možné len dedukovať prostredníctvom paralel so Spojenými štátmi. Vo štvrtom kvartáli sa na rozdiel od tých minulých darilo v Británii najmä výrobe a ťažbe, teda odvetviam vyrábajúcim skladovateľné produkty a výrobná dôvera sa v oboch krajinách na konci roka pohybovala na najvyšších úrovniach od roka 2007. (Eurozóna zatiaľ nezverejnila žiadne detaily svojho 0,1 percentného rastu, tak sa zatiaľ sa môžem len domnievať, že ho taktiež vo významnej miere podporila výroba na sklad).

Indexy dôvery vo výrobnej sfére v Januári poskočili aj napriek stále neistému budúcemu ekonomickému vývoju ešte vyššie, v Spojených štátoch na päťročné a v Británii dokonca na pätnásťročné maximá, čo naznačuje, že výroba na sklad bude ekonomiky podporovať ešte minimálne v ďalšom kvartáli. Ostatne, vzhľadom na mimoriadne vysoký pokles zásob v uplynulom roku na to ešte existuje dostatočný priestor.

Dokedy však takýto vývoj môže pokračovať? Bez adekvátneho rastu spotrebiteľského dopytu sa sklady naplnia v priebehu niekoľkých mesiacov do takých úrovní, že si výrobcovia a obchodníci uvedomia, že ich nebudú mať komu predať a sklady sa opäť začnú vyprázdňovať a objednávky klesať, čo by dostalo výrobnú sféru opätovne do problémov. A situácia v spotrebiteľskom dopyte skutočne nie je ružová. Vysoká nezamestnanosť drží spotrebiteľský dopyt v popredných ekonomikách obmedzený, čo naznačujú viaceré ukazovatele, od maloobchodných tržieb, cez spotrebiteľskú dôveru, až po mieru úspor, a je naivné si myslieť, že sa v blízkej budúcnosti začnú vo veľkom tvoriť pracovné miesta, ktoré by mohli nakopnúť spotrebu.

Pracovné miesta sa vo väčšej miere budú tvoriť maximálne vo výrobnej sfére aj to len dovtedy, kým sa budú napĺňať sklady. Situácia v sektore služieb, ktorý tvorí drvivú väčšinu popredných svetových ekonomík (v Spojených štátoch až 90 %), je ďaleko horšia, hlavný dôvod vidím v tom, že sektor služieb nedokáže vyrábať na sklad. Aj preto balansuje ISM index dôvery v službách v Spojených štátoch na pomedzí expanzie a kontrakcie, čo je oproti päťročným maximám dôvery vo výrobnom sektore diametrálny rozdiel, a podobne je tomu aj v ostatných krajinách. Sektor služieb tak v najbližšom období nebude tým, ktorý bude pracovné miesta vo veľkom vytvárať.

Situáciu by mohol zachrániť ešte dopyt zo zahraničia, ale nakoľko je kríza globálneho charakteru, tak sa na exporty nie je možné spoliehať. Pekne opísal situáciu vo svetovej ekonomike hlavný komentátor denníka Financial Times Martin Wolf slovami: „Spojené štáty potrebujú exportovať, Japonsko potrebuje exportovať, Čína potrebuje exportovať, Európska únia potrebuje exportovať.“ Kto teda bude nadprodukciu finálnych tovarov kupovať? Bez oživenia na trhu práce málokto, a tak nezanedbateľná časť novo vyprodukovaných tovarov, polotovarov a surovín ostane na skladoch (prípadne sa časom predá pod cenu) a mimoriadne krehké ekonomické oživenie môže pokojne onedlho dostať ďalšiu ranu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára