streda 9. februára 2011

Fed do plnej nádoby viac nenaleje, najviac z jeho opatrení vyťaží americká vláda

Na mimoriadne zlé makroekonomické ukazovatele z posledných týždňov bol nútený zareagovať aj FED, ktorý ešte prednedávnom chystal naopak odčerpávanie likvidity z amerického finančného sektora a dvíhanie úrokových sadzieb. Na svojom augustovom zasadnutí FED rozhodol, že sa žiadne sťahovanie likvidity konať nebude, naopak stanovil nateraz dno pre aktíva vo svojej súvahe na niečo vyše 2 bil. dolárov. To znamená, že práve toľko prostriedkov by malo naďalej ostať v americkom finančnom systéme.

Aby tak učinil, bude FED po splatnosti nelikvidných hypotekárnych derivátov, ktoré vykupoval od pološtátnych hypotekárnych agentúr Fannie Mae a Freddie Mac, utržené prostriedky investovať do štátnych dlhopisov z dlhodobou splatnosťou. Práve úroky na dlhodobé štátne dlhopisy stanovujú bezrizikové dno pre úvery s dlhodobou splatnosťou, FED sa tak zvýšeným dopytom po nich bude snažiť ešte viac znížiť dlhodobé úročenie v krajine, aby ešte viac motivoval domácnosti a korporátnu sféru zadlžovať sa a spotrebovávať.

Realita je však od predstáv FEDu na míle vzdialená. Americké banky sa nehrnú po nepríjemných skúsenostiach z predošlej úverovej expanzie do úverovania menej bonitných klientov, ktorým nižšie sadzby sprístupňujú úvery. A to ani napriek prebytku peňazí, ktoré počas prvej vlny kvantitatívneho uvoľňovania od FEDu dostali do vienka, keďže budúce zvýšenie úrokových sadzieb môže opäť výrazne znížiť bonitu nových dlžníkov. Ochota zadlžovať sa je nízka aj na strane vysoko zadlžených amerických domácností, ktoré pri nízkej dostupnosti pracovných miest radšej šetria a splácajú svoje staré dlhy ako si požičiavajú na ďalšiu spotrebu.

Za všetko hovoria nasledovné čísla: Miera zadlženia amerických domácností sa pohybuje na úrovni 95 % HDP, čo je aj napriek miernemu ústupu od začiatku krízy stále jedna z najvyšších úrovní v histórii. Miera úspor, ktorá ukazuje koľko percent Američania zo svojich príjmov neminú (buď ich sporia, alebo používajú na splácanie starých úverov), dosiahla v júni až 6,4 %. Objem spotrebiteľských úverov klesá takmer nepretržite už dva roky a od maxím v roku 2008 ich celkový objem klesol už o 163 mld. dolárov. Podobný trend je badať aj pri hypotekárnych a korporátnych úveroch. A to všetko aj napriek stimulom v podobe mimoriadne nízkych úrokových sadzieb. Prebytočné peniaze vo finančnom sektore od FEDu teda neputujú do reálnej ekonomiky, ale úročia sa na rezervnom účte vo FEDe, v uplynulom týždni na ňom bolo uložených 1,045 bil. dolárov.

Vývoj stavu prostriedkov na rezervnom účte FEDu

Čo je možné očakávať? Súčasné rozhodnutie FEDu zachováva status quo, t.j. zabraňuje automatickému odčerpaniu prostriedkov z amerického finančného sektora v dôsledku splatnosti hypotekárnych aktív v súvahe FEDu a následnému miernemu zvýšeniu medzibankových sadzieb, ktoré by vyplynulo z nižšej ponuky peňazí na medzibankovom trhu . Okrem zmiernenia výnosovej krivky, ktoré prinesie ešte nižšie úročenie na dlhodobé splatnosti, sa však nič významnejšieho v dôsledku tohto kroku neudeje.

Cez nižšie úrokové sadzby FED k vysoko zadlženým domácnostiam a korporátnej sfére úvery len tak jednoducho nepretlačí, najviac tak bude z tohto kroku profitovať americká vláda, ktorá si bude môcť požičiavať ešte lacnejšie . Podobne pravdepodobne nepomôže ani ďalšie uvoľnenie monetárnej politiky, či už v podobe naliatia ďalších prostriedkov do finančného systému, alebo zneatraktívnenia držania rezerv prostredníctvom zníženia alebo úplného zrušenia úrokov na rezervnom účte vo FEDe.

Inflácia ťahaná rozdávaním úverov, ktorou chce FED americkú ekonomiku nakopnúť, sa teda zatiaľ konať nebude, k nej je potrebná väčšia ekonomická dôvera spotrebiteľov a korporátnej sféry, tá však môže prísť len s tvorbou pracovných miest pri podstatne nižšej úrovni zadlženia, aká u ekonomických subjektov v Spojených štátoch panuje v súčasnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára